Adószám 19298953-1-42
Statisztikai számjel19298953-9420-512-01
Szervezet nyilvántartási száma01-02-0017592
MegnevezésFüggetlen Egységes Szakszervezetek Szövetsége
Rövidített névFESZSZ
Székhely országMagyarország
Szervezet székhelye1108 Budapest, Szőlővirág utca 12. fszt./3.
Országos azonosító0100/60066/2021/2300054771471
Eljáró bíróság neveFővárosi Törvényszék
Ügyszám0100/Pk.60066/2021
Régi nyilvántartási szám formátum17592/2021
Idegen nyelvű elnevezései
Angol: Confederation of Independent Unified Trade Unions
Német: Unabhangiger Einheitlicher Gewerkschaftsbund

Szervezet cél szerinti besorolása:
oktatási tevékenység, jogvédő tevékenység, szakmai-gazdasági érdek-képviseleti tevékenység

Képviselő: Bezeczki Ernő István
A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános, önálló
A képviselői megbízás időtartama 5 év
A megbízás megszűnésének időpontja: 2026.év január 15.

A szervezet formája: szövetség

A szervezet célja:

A hivatásos, valamint a közszolgálati és a magánszférában foglalkoztatott magyar, valamint az uniós polgárok munkaviszonnyal kapcsolatos képviselete, érdekeinek előmozdítása, egyéni és kollektív védelme, a munkaviszonnyal nem rendelkező tagjainak képviselete és érdekeinek védelme, munkaviszonynak nem minősülő egyéb jogviszonyban álló tagjainak képviselete és érdekeinek védelme, a foglakoztatás és a munkahelyteremtés elősegítése, az FESZSZ és a tagság érdekeit képviselő és előmozdító tudományos tevékenység fenntartása és fejlesztése, belső, valamint külső oktatási rendszer fejlesztése és kialakítása, Végső célja a tagság érdekében létrehozott – uniós és nemzeti szintű összefogáson alapuló-szociális biztonsági védőháló kialakítása, fejlesztése és fenntartása.