Szám: 1/5/2021/FESZSZ

Karácsony Gergely Úr

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala

főpolgármestere

részére

Budapest

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Tudomásul vettük, hogy visszalépett a miniszterelnök jelölti kampányból, így nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy most lesz esetleg ideje foglalkozni a fővárosi cégeknél feltornyosult problémákkal.

2021. év augusztus 23.-i dátummal kértük fel Bolla Tibort a BKV Zrt. vezérigazgatóját a GDPR szabályozással kapcsolatban, tagszervezeteink által már 2017. November 8.-ai dátummal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) részére történt aggályaink megküldésével és bejelentésével, majd a NAIH 2020. februárban adott 16. oldalas vizsgálati anyagában kifejtette álláspontját is részünkre, hogy a BKK Zrt. és a BKV Zrt. által folytatott ellenőrzési gyakorlatok sora „sértette” a törvényt. A NAIH egyértelműen kimondta: „ebből következik, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. megsértette az Info törvény 5., 6. paragrafusát. Jogalap nélkül kezelt személyes adatokat.”

A BKV Zrt. idei, 2021. augusztus 23.-ai levelünkben történt felkérésünknek megfelelően a GDPR konzultációt folytatta 2021. szeptember 15-ei napon, már „Szolgáltatás ellenőrzés konzultáció” címen és megnevezéssel, mely egyeztetésen ismét részt vettek a BKK Zrt. és a BKV Zrt. képviselői, jogi képviselői és szakemberei is. A konzultáció során képviseletünk és tagszervezetünk, az NSZ – Nemzeti Szakszervezet vezető jogi ügyvívője Dr. Szepesházi Péter leszögezte, és nyomatékosan felhívta rá a figyelmet, idézzük:

„A NAIH korábbi állásfoglalásának formálisan igyekezett megfelelni csak a tervezet (BKV Vezérigazgatói Utasítás – VU), így a BKK és a BKV külön kezelése kérdésében. Az adat (kép, hang) tárolása munkajogi és általános 3 és 5 éves elévülési időn belüli megőrzésé aggályos. A polgári és büntetőeljárásoknál ma már elvárás a bizonyítékok eljárás eleji benyújtása, ha ezt az adatgazda elmulasztja egyszer – egyszer az ne legyen oka, ilyen „be spájzolós” adat megőrzésnek. Az ellenőrzés közlése, adatbiztonsága, címzetthez eljutása is kétséges.”

Fenti aggályaink hangoztatása ellenére a munkáltató egyoldalúan lezárta az eredménytelen konzultációt, majd pedig napjainkban a munkavállalókkal, általuk értelmezhetetlen jogi „hablatyként” tálalt iratokat, mindegyikőjükkel igyekszik elfogadtatni és aláíratni, felhívva a munkajogi retorzióra a figyelmüket abban az esetben, ha ezen iratokat nem írnák alá.

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Tud-e arról, hogy a Főváros tulajdonában lévő cégeknél, de különösen a BKV Zrt.-nél a NAIH által is bírált adattárolás keletkezik?

Tud-e arról Főpolgármester úr, hogy „jogos gazdasági érdek” címszó alatt szegik meg a BKK és BKV Zrt.-nél az általánosan elfogadott követelményeket?

Amennyiben tudomása van fentiekről, akkor szeretnénk azt is megtudni, hogy a fővárosi tömegközlekedést bonyolító, nem fővárosi tulajdonban lévő más cégeknél is a BKK Zrt. kötött-e ugyanilyen GDPR megállapodást, ugyanezen szankciókkal?

A FESZSZ kezdeményezi a Tisztelt Főpolgármester úrnál egy közös konzultáció megvalósítását, amely során a kialakult tarthatatlan helyzetre megoldást keresnénk.

Budapest, 2021. október 12.

Válaszát várva, tisztelettel:

Bezeczki Ernő elnök

Független Egységes

Szakszervezetek Szövetsége

FESZSZ – Nyílt levél és Konzultációra felkérés Főpolgármester Úr részére