Szövetségünk alapító szervezetei

NSZ - Nemzeti Szakszervezet
Munkástanácsok

Nemzetközi Szövetséges Partnereink

Zsíl-völgyi Bányász Szakszervezet
Sindicatul Liber Cariera Rosiuta
Sindikat Policije Hrvatske
Horvát Rendőrségi Szövetség

Együttműködő és Kedvezményes Partnereink

NESZE Online - Szakszervezeti Online rádió
PSE - Pannónia Sportegyesület
Pannónia Travel
Netfone Telecom Kft.
Art Cukrászda

FESZSZ - Független Egységes Szakszervezetek Szövetsége

A Független Egységes Szakszervezetek Szövetsége (továbbiakban: FESZSZ), 2021.-ben jött létre két alapító szakszervezet az NSZ – Nemzeti Szakszervezet és a KAPSZ – Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete elhatározásából.

Szövetségünk célja, a nyíltan baloldali politikai és nyugati nagytőkés multi cégek érdekeit védő és kiszolgáló ETUC szövetségének ellensúlyozása, mely a brüsszeli parlamentben a Közép-Kelet Európai nemzetállamok dolgozóit hivatott háttérbe szorítani.

A FESZSZ jelenleg frissen megalapított, nemzetközi jogosítványokkal rendelkező Uniós szintű Konföderáció. A szervezet különlegessége, hogy érdekképviseltek és szakmai képviseleteken túl gazdasági szereplők, vállalatok, vállalkozások is csatlakozhatnak hozzá, így képviselve azon elkötelezettséget, hogy a munkáltatói réteg számára is megfelelő tényleges olyan érdekképviseletet szolgáltasson, mely a munkavállaló és munkáltató közti konfliktust leveszi, mint terhet a munkáltató válláról. Ezzel a munkáltató sor szolgáltatást is kap, hiszen a munkavállalói olyan biztosításokban is részesülnek, melyekkel a károk is megtérülnek, ezzel megelőzve az erkölcsi kopást. Továbbá a munkaerő áramlást is segíti szervezetünk, így megteremtve a vállalatok közötti szabad átjárást a munkaerő igény mobilitása szempontjából, mely eddigi problémaként, mint röghöz kötöttségként jelentkezett első sorban.

A FESZSZ ideális partnerekkel alapozta meg működését, mely jelenleg a tömegközlekedés és más állami szektor munkáltatóinál működő képviseletekkel indult el.

A FESZSZ konföderációként stabil struktúrában, szűk vezetői keresztmetszettel működő, gyors reagálásra és döntéshozásra alapuló ernyőszervezet. Szerkezete első sorban egy Holdingra hasonlít, hiszen a benne lévő szervezetek napi gondjait átveszi, ezzel tehermentesítve őket.

Központi jogsegélyszolgálat, szakértők, biztosítások, iktatási rendszerek és egy ablakos ügyfélkezelés jellemzi. Mindezt a hozzá csatlakozó szervezetek havi minimum 200 FT/hó/fő összegért élvezhetik.

A FESZSZ elnöksége 4 fős, egy elnökből és 3 alelnökből áll, melyben a feladatkörök felosztásra kerültek.

A FESZSZ-nek 3 fős FEB bizottsága van, melyet szakértők alkotnak, 1 elnök és 2 tag személyében.

A szövetség adatai

1. A szövetség neve: Független Egységes Szakszervezetek Szövetsége

2. A szövetség rövidített elnevezése: FESZSZ

3. A szövetség idegen nyelvű elnevezései: A szövetség angol nyelvű elnevezése: Confederation of Independent Unified Trade Unions

A szövetség angol nyelvű rövidítése: CIUTU

A szövetség német nyelvű elnevezése: Unabhängiger Einheitlicher Gewerkschaftsbund

A szövetség német nyelvű rövidítése: UEG

4. A szövetség székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 1. 5. em./510.

Levelezési cím: 1108 Szőlővirág utca 12. fszt./3.

5. A szövetség alapító tagjainak nevét, székhelyét és képviselőjét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

6. A szövetség honlapjának címe: https://feszsz.hu/

A szövetség célja, tevékenysége A FESZSZ szövetség célja:

A hivatásos, valamint a közszolgálati és a magánszférában foglalkoztatott magyar, valamint az uniós polgárok munkaviszonnyal kapcsolatos képviselete, érdekeinek előmozdítása, egyéni és kollektív védelme, a munkaviszonnyal nem rendelkező tagjainak képviselete és érdekeinek védelme, munkaviszonynak nem minősülő egyéb jogviszonyban álló tagjainak képviselete és érdekeinek védelme, a foglakoztatás és a munkahelyteremtés elősegítése, az FESZSZ és a tagság érdekeit képviselő és előmozdító tudományos tevékenység fenntartása és fejlesztése, belső, valamint külső oktatási rendszer fejlesztése és kialakítása, Végső célja a tagság érdekében létrehozott - uniós és nemzeti szintű összefogáson alapuló-szociális biztonsági védőháló kialakítása, fejlesztése és fenntartása.